Tư vấn về thời điểm tính giá đền bù đất đai?
|

Tư vấn về thời điểm tính giá đền bù đất đai?

Gia đình em có mảnh ruộng đã bị quy hoạch và có quyết định đền bù cách đây khoảng gần 10 năm. Nhưng vì có người khác tranh chấp nên gia đình chưa nhận được tiền đền bù. Xin hỏi luật sư là khi gia đình nhận được tiền đền bù thì mức giá đền bù sẽ là giá của 10 năm trước hay là mức giá bây giờ?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí