Bên bán đất có được từ chối bán khi hai bên không thỏa thuận được về việc thanh toán tiền?
|

Bên bán đất có được từ chối bán khi hai bên không thỏa thuận được về việc thanh toán tiền?

Pháp luật đất đai hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan không quy định về thời điểm thanh toán khi các bên thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, do đó các bên có thể tự thỏa thuận với nhau về thời điểm thanh toán và phương thức thanh toán. Nếu một bên không thực hiện đúng thỏa thuận thì sẽ xảy ra tranh chấp, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mỗi bên. Để tránh được vấn đề này, ngoài việc nắm các quy định pháp luật thì các bên luôn phải tôn trọng sự thỏa thuận đã thống nhất.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí