Bài viết về chủ đề "thoát nước"

THOÁT NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thoát nước
Thắc mắc về việc tiếp cận thông tin về đất đai và quyền thoát nước qua mảnh đất liền kề

Thắc mắc về việc tiếp cận thông tin về đất đai và quyền thoát nước qua mảnh đất liền kề

Tư vấn về trường hợp người dân muốn xem bản đồ địa chính để biết thông tin về thửa đất thì phải đến đâu để xem và quyền thoát nước qua bất động sản liền kề.

Chi tiết >>

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề để thoát nước

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề để thoát nước

Gia đình thường thải nước ra mảnh đất ruộng sau nhà. Nay chủ đất đó chuẩn bị xây nhà và đã được chính quyền cấp phép cho xây dựng cách nhà liền kề 15cm, ảnh hưởng đến nhu cầu thoát nước.

Chi tiết >>

Tư vấn đăng ký kinh doanh ngành nghề thoát nước và xử lý nước thải

Tư vấn đăng ký kinh doanh ngành nghề thoát nước và xử lý nước thải

Nghành nghề thoát nước và xử lý nước thải được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã nghành như sau:

Chi tiết >>