Bài viết về chủ đề "thoái vốn "

THOÁI VỐN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thoái vốn

 • Cổ đông trong công ty cổ phần thoái vốn

  Cổ đông trong công ty cổ phần thoái vốn.

  • 03/10/2015
  • Lê Văn Chức

  Công ty Tôi đang làm việc là công ty cổ phần. Một Tổng công ty Nhà nước là cổ đông chi phối, chiếm gần 65% vốn điều lệ của Công ty. Hiện công ty này đang muốn thoái vốn. Vậy nó sẽ rút vốn bằng cách nào? Nếu công ty không còn đủ khả năng hoạt động thì việc giải quyết chế độ nghỉ việc cho những lao động đang làm việc sẽ được tiến hành như thế nào?

  Chi tiết
 • Hỏi về chế độ trợ cấp thôi việc khi doanh nghiệp cổ phần hóa

  Hỏi về chế độ trợ cấp thôi việc khi doanh nghiệp cổ phần hóa.

  • 26/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Xin luật sư tư vấn về chế độ trợ cấp thôi việc như sau: Tôi làm việc tại công ty Nhà nước từ năm 1988 với chức danh phó giám đốc, năm 2009 công ty tôi cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và tôi tiếp tục được Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm làm phó giám đốc.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn