Bài viết về chủ đề "thỏa thuận học nghề"

THỎA THUẬN HỌC NGHỀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thỏa thuận học nghề
Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc - Nội dung bao gồm thông tin về bên dạy nghề (trung tâm dạy nghề), bên học nghề, nội dung thỏa thuận, chế độ học nghề và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>