Bài viết về chủ đề "thỏa thuận chia thừa kế"

THỎA THUẬN CHIA THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thỏa thuận chia thừa kế
Tư vấn phân chia di sản thừa kế là nhà đất theo di chúc

Tư vấn phân chia di sản thừa kế là nhà đất theo di chúc

Luật sư tư vấn về việc người mất có viết di chúc định đoạt về tài sản chung của vợ chồng. Trường hợp nào thì di chúc có hiệu lực? Pháp luật quy định về di chúc chung như sau:

Chi tiết >>