Phòng vệ chính đáng gây thiệt hại có phải bồi thường?
|

Phòng vệ chính đáng gây thiệt hại có phải bồi thường?

Hỏi luật sư: Một người có hành vi chống trả người đang xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích tập thể, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà gây thiệt hại thì được pháp luật hình sự và pháp luật dân sự quy định như thế nào?

Chi tiết
Hotline: 1900.6169