Bài viết về chủ đề "thiệt hại dân sự"

THIỆT HẠI DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thiệt hại dân sự
Phòng vệ chính đáng gây thiệt hại có phải bồi thường?

Phòng vệ chính đáng gây thiệt hại có phải bồi thường?

Hỏi luật sư: Một người có hành vi chống trả người đang xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích tập thể, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà gây thiệt hại thì được pháp luật hình sự và pháp luật dân sự quy định như thế nào?

Chi tiết >>

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>