Bài viết về chủ đề "thị thực ngắn hạn"

THỊ THỰC NGẮN HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thị thực ngắn hạn
Thủ tục xin thị thực đi Pháp để thăm viếng

Thủ tục xin thị thực đi Pháp để thăm viếng

Vấn đề xin công hàm độc thân cho công dân nước ngoài tại Việt Nam để kết hôn với công dân Việt Nam? Thủ tục xin cấp visa cho công dân Việt Nam ra nước ngoài để thăm viếng?

Chi tiết >>