Xử lý tài sản là bất động sản trong thi hành án dân sự
|

Xử lý tài sản là bất động sản trong thi hành án dân sự

Năm 2011 tôi có thế chấp đất cho ngân hàng để vay tiền sữa chữa nhà số tiền 175.000.000. Tôi không thể trả nợ hết cho ngân hàng đúng thời hạn, hiện còn nợ tiền gốc 100.000.000đ và nợ quá hạn là 50.000.000đ. Quyền sử dụng đất tôi bảo đảm cho nghĩa vụ có thể bị xử lý không

Chi tiết
Tư vấn miễn phí