Bài viết về chủ đề "thay đổi doanh nghiệp nhà nước"

THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi doanh nghiệp nhà nước
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Nhà nước

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Nhà nước

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp Nhà nước (Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …) bao gồm:

Chi tiết >>