Bài viết về chủ đề "thay đổi diện tích"

THAY ĐỔI DIỆN TÍCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi diện tích
Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không có quyết định

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không có quyết định

Tôi có thửa đất được cấp năm 2005, có quyết định cấp giấy CNQSDĐ 250m vuông ( Có bìa đỏ, bìa đỏ ghi 200m đất ở và 50m đất vườn). Năm 2008 Tự nhiên bị thu hồi giấy CNQSDĐ và cấp lại cho tôi bìa mới chỉ còn 200m đất ở mà không có 50m đất vườn. Tôi muốn hỏi luật sư những ý sau:

Chi tiết >>