Tư vấn về chuyển hệ số lương.
|

Tư vấn về chuyển hệ số lương.

Tôi ký hợp đồng dài hạn với công ty từ ngày 3/2/2008 đến nay, trong hợp đồng ghi rõ chức danh chuyên môn là "cử nhân phân tích hóa chất, xếp bậc 1/8 hệ số lương 2,34 được nâng bậc theo đúng quy định nhà nước,làm việc tại tổ kcs_phòng kỹ thuật" .

Chi tiết
Tư vấn miễn phí