Bài viết về chủ đề "thanh toán tạm ứng "

THANH TOÁN TẠM ỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thanh toán tạm ứng

 • Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

  Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, nội dung như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán

  Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán.

  • 21/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung bản kê chứng từ thanh toán bao gồm thông tin về đơi vị yêu cầu, nội dung yêu cầu thanh toán, số lượng, sản lượng, giá tiền và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu bảng kê chứng từ tạm ứng

  Mẫu bảng kê chứng từ tạm ứng.

  • 19/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung bảng kê chứng từ tạm ứng bao gồm thông tin về đơn vị, nội dung tạm ứng, số tiền tạm ứng và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn