Bài viết về chủ đề "thanh toán cổ tức "

THANH TOÁN CỔ TỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thanh toán cổ tức

 • Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

  Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành.

  • 21/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cổ phiếu (ghi nhận cổ phần) cần có những nội dung gì? Quy chuẩn về mẫu cổ phiếu là như thế nào? Cần soạn thảo cổ phiếu thế nào để đảm bảo đầy đủ thông tin và đúng quy định của pháp luật? … Luật Minh Gia tư vấn, giải đáp các vấn đề trên như sau:

  Chi tiết
 • Quy định pháp luật về Cổ tức và trả cổ tức

  Quy định pháp luật về Cổ tức và trả cổ tức.

  • 25/11/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

  Chi tiết