Bài viết về chủ đề "thanh lý tài sản cố định"

THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thanh lý tài sản cố định
Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định được ban hành theo quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC, nội dung cụ thể của biên bản thanh lý như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ

Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ

Đối với trường hợp thanh lý tài sản và các khoản nợ của công ty Cổ phần, công ty TNHH,... cần thông qua tại cuộc họp hội đồng về việc thanh lý, Nội dung cụ thể của biên bản thanh lý tài sản và nợ cụ thể như sau:

Chi tiết >>