Giải quyết vấn đề BHXH bị trùng và hưởng lương viên chức như thế nào?
|

Giải quyết vấn đề BHXH bị trùng và hưởng lương viên chức như thế nào?

Tôi là cán bộ công chức ở xã phường đến nay đã gần 12 năm công tác nhưng do hoàn cảnh gia đinh đầu năm 2018 tôi có tham gia thi viên chức ngành giáo dục nhân viên thư viện và đến tháng 5 tôi có quyết định đi làm thư viện trường tiểu học.Vậy cho tôi hỏi đến khi tôi cắt được sổ BHXH đưa vào trường nộp có ảnh hưởng gì không? Cho tôi hỏi khi tôi hết thời gian tập sự tôi có thể tiếp tục ăn lương 3,66 không? hay ăn lương trung cấp mãi mãi?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí