Bài viết về chủ đề "thẩm tra cấp phép đầu tư "

THẨM TRA CẤP PHÉP ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm tra cấp phép đầu tư

 • Thủ tục thẩm định các dự án đầu tư

  Thủ tục thẩm định các dự án đầu tư.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung thẩm định dự án đầu tư: Các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước phải được thẩm định về:

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169