Bài viết về chủ đề "thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh"

THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong dự án

Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong dự án

Hỏi: Tôi vừa mua một thửa đất ngang 9m x dài 30m (đã trừ bảo lưu theo quy định) đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại đất nông nghiệp.

Chi tiết >>