Mua bảo hiểm y tế online, thủ tục mua BHYT tự nguyện 2022
|

Mua bảo hiểm y tế online, thủ tục mua BHYT tự nguyện 2022

Tư vấn quy định về mua bảo hiểm y tế online, tư vấn về BHYT tự nguyện khi người lao động sau khi nghỉ việc có thể tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện không? Mức đóng và chế độ hưởng của người lao động khi đóng bảo hiểm y tế là như thế nào? Việc xác định nơi khám chữa bệnh ban đầu được quy định ở đâu? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề này như sau:

Chi tiết
Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
|

Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm và các vấn đề khác liên quan, như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169