Bài viết về chủ đề "thẩm định thiết kế"

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm định thiết kế
Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình gồm thông tin (Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình và các vấn đề khác như sau:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án - Sau khi xem xét, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án (tên dự án) như sau:

Chi tiết >>