Bài viết về chủ đề "tập thể lao động"

TẬP THỂ LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tập thể lao động
Trình tự tiến hành đình công theo pháp luật lao động

Trình tự tiến hành đình công theo pháp luật lao động

Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. Việc đình công chỉ được tiến hành đối với các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 206 của Bộ luật lao động.

Chi tiết >>