Bài viết về chủ đề "tập đoàn kinh tế"

TẬP ĐOÀN KINH TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tập đoàn kinh tế
Quy định về Công ty mẹ con

Quy định về Công ty mẹ con

Quy định về công ty mẹ con - Luật doanh nghiệp 2005 quy định rõ các quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con tại Điều 147 như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tập đoàn kinh tế

Quy định về Tập đoàn kinh tế

Luật Doanh nghiệp (2005) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 có một điều duy nhất quy định sơ lược về tập đoàn kinh tế - điều 149:

Chi tiết >>