Bài viết về chủ đề "tăng vốn điều lệ"

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tăng vốn điều lệ
Thành viên muốn góp thêm vốn nhưng không muốn tăng vốn điều lệ có được không?

Thành viên muốn góp thêm vốn nhưng không muốn tăng vốn điều lệ có được không?

Luật sư tư vấn về trường hợp thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên muốn góp thêm vốn nhưng không muốn tăng vốn điều lệ thì có được không và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Thời hạn làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2TV và thay đổi thuế môn bài

Thời hạn làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2TV và thay đổi thuế môn bài

Công ty tôi là Công ty TNHH 2 TV, với 2 người góp vốn là giám đốc và phó giám đốc. Nay giám đốc muốn góp thêm vốn nhưng kéo dài trong thời gian 12 tháng tính từ 01/01/2018. Vậy bắt đầu khi nào tôi phải làm thủ tục tăng vốn điều lệ? Và nếu việc góp vốn làm thay đổi số thuế môn bài thì làm thủ tục thay đổi thuế môn bài từ sau khi giám đốc góp đủ số vốn hay vào năm 01/01/2018 luôn. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Không góp đủ vốn điều lệ có thể làm thực hiện giảm vốn điều lệ được không?

Không góp đủ vốn điều lệ có thể làm thực hiện giảm vốn điều lệ được không?

Xin chào, Công ty cổ phần chúng tôi thành lập năm 2015, đăng ký mệnh giá 100.000 d/cổ phiếu. số phiếu trên giấy chứng nhận dkkd là 99.000 cổ phiếu. Nhưng thực tế đó chỉ là ảo, vốn thực tế 300 cổ phiếu tương đương với 30.000.000 VND sợ bị rắc rối với cơ quan thuế,pháp luật, công ty chúng tôi muốn giảm cổ phiếu này, thì phải làm sao? Tôi xin chân thành cảm ơn !

Chi tiết >>

Tư vấn huy động vốn góp vào công ty

Tư vấn huy động vốn góp vào công ty

Quy định của pháp luật về huy động vốn góp. Thủ tục huy động vốn, nhận vốn góp của thành viên mới.

Chi tiết >>

Công ty nhận góp vốn bằng tài sản có thể tăng vốn điều lệ

Công ty nhận góp vốn bằng tài sản có thể tăng vốn điều lệ

Thủ tục sang tên xe ô tô và tăng vốn điều lề trong Công ty cổ phần

Chi tiết >>

Phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Công ty tôi là công ty cổ phần chưa phải là công ty đại chúng, vừa qua có phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ và chào bán cho các cổ đông hiện hữu. Có 01 cổ đông hiện hữu không mua mà chuyển nhượng quyền mua cổ phần này cho nhà đầu tư khác và đã có hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần với nhà đầu tư này.

Chi tiết >>

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

Chào luật sư, Tôi cần luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau : Tôi có người bạn đang có công ty cổ phần, bạn tôi muốn tôi về góp vốn để cùng kinh doanh, vậy thủ tục phải làm như thế nào. Về mặt tài chính phải khai báo như thế nào (phần tài chính hiện có của công ty , tài chính các công trình đang thi công thì phải hoạch định như thế nào). Các loại giấy tờ cần phải tiến hành như thế nào? Rất mong sự phúc đáp từ luật sư.

Chi tiết >>

Tư vấn về tăng vốn điều lệ đối với doanh nghiệp liên doanh

Tư vấn về tăng vốn điều lệ đối với doanh nghiệp liên doanh

Xin nhờ luật sư tư vấn nội dung như sau: Công ty chúng tôi là công ty liên doanh thành lập từ năm 1994 giữa đối tác nước ngoài và Tổng công ty Nhà nước VN, vốn điều lệ là 5.000.000 USD, bên VN góp 40%. Trong quá trình hoạt động, công ty liên doanh có vay vốn từ đối tác nước ngoài (không tính lãi) để phát triển sản xuất, tính đến cuối năm 2014 công nợ là 120 tỷ VNĐ.

Chi tiết >>

Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh là dịch vụ luật sư doanh nghiệp được Luật Minh Gia cung cấp và tư vấn pháp lý cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ cho tất cả các loại hình doanh nghiệp với nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thực hiện góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thực hiện góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Việc góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được hướng dẫn và quy định cụ thể về thời gian góp vốn, thông báo tiến độ góp vốn, xử lý số vốn chưa góp đủ và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Hình thức mua bán chuyển nhượng cổ phần quy định thế nào?

Hình thức mua bán chuyển nhượng cổ phần quy định thế nào?

Công ty cổ phần có thể trực tiếp bán cổ phần của mình cho người mua. Người muốn mua cổ phần của công ty có thể mua trực tiếp khi công ty chào bán cổ phần hoặc nhận chuyển nhượng từ cổ đông khác.

Chi tiết >>

Vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo quy định thì Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành và Số cổ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đủ cho công ty.

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc cam kết góp vốn điều lệ bao gồm các thông tin về thành phần cuộc họp, nội dung họp, các vấn đề thỏa thuận trong cuộc họp và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Quy định về chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong công ty

Quy định về chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong công ty

Việc chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần được quy định và hướng dẫn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tăng giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn quy định thế nào?

Tăng giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn quy định thế nào?

Quy định về việc tăng vốn, giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, quy định về hình thức tăng, giảm vốn, thời gian tăng, giảm vốn và cách thức tăng giảm vốn, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về vốn góp và chuyển nhượng vốn góp

Quy định về vốn góp và chuyển nhượng vốn góp

Các vấn đề về vốn góp và chuyển nhượng phần vốn góp đối công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên được quy định về mua lại phần vốn góp, chuyển nhượng phần vốn góp và xử lý phần vốn góp trong các trường hợp khác như sau:

Chi tiết >>

Quy định về góp vốn bằng tài sản

Quy định về góp vốn bằng tài sản

Việc chuyển quyền sở hữu tài sản và định giá tài sản góp vốn được quy định tại Điều 29 và Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2005, cụ thể như sau

Chi tiết >>