Bài viết về chủ đề "tăng thêm"

TĂNG THÊM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tăng thêm
Thắc mắc về chi trả thu nhập tăng thêm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thắc mắc về chi trả thu nhập tăng thêm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tư vấn về vấn đề trả thu nhập tăng thêm khi người lao động hay công chức, viên chức nghỉ việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chi tiết >>

Mức hưởng tăng thêm của viên chức có bao gồm phụ cấp tiền lương không?

Mức hưởng tăng thêm của viên chức có bao gồm phụ cấp tiền lương không?

Yêu cầu tư vấn: Em hiện đang làm kế toán trường học hưởng hệ số lương 2.1 và hệ số phụ cấp trách nhiệm 0.2. Vậy theo nghị định số 17 thì hệ số tính hưởng 8% của em có bao gồm hệ số 0.2 không?

Chi tiết >>