Bài viết về chủ đề "tăng thêm"

TĂNG THÊM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tăng thêm
Mức hưởng tăng thêm của viên chức có bao gồm phụ cấp tiền lương không?

Mức hưởng tăng thêm của viên chức có bao gồm phụ cấp tiền lương không?

Yêu cầu tư vấn: Em hiện đang làm kế toán trường học hưởng hệ số lương 2.1 và hệ số phụ cấp trách nhiệm 0.2. Vậy theo nghị định số 17 thì hệ số tính hưởng 8% của em có bao gồm hệ số 0.2 không?

Chi tiết >>