Bài viết về chủ đề "tăng giảm vốn điều lệ"

TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tăng giảm vốn điều lệ
Tư vấn về thủ tục rút vốn và thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tư vấn về thủ tục rút vốn và thay đổi người đại diện theo pháp luật

Xin chào các anh chị, Tôi xin được nhờ anh chị tư vấn giúp một việc như sau: Tôi có góp vốn trong công ty TNHH với tỷ lệ 20% trên tổng số vốn đăng ký trên Giấy phép ĐKKD, được cử đứng tên Giám đốc chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Nay vì nhiều lí do, tôi không muốn hợp tác làm chung nữa.

Chi tiết >>