Bài viết về chủ đề "tạm ngừng đóng BHXH"

TẠM NGỪNG ĐÓNG BHXH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tạm ngừng đóng BHXH
Nghỉ việc không lương có phải đóng BHXH không?

Nghỉ việc không lương có phải đóng BHXH không?

Chồng em đóng bảo hiểm cho doanh nghiệp từ năm 2008 đến tháng 8/2014. Do công ty ít việc nên bảo chồng em nghỉ đến khi có việc. Chồng em có đi làm nơi khác và muốn lấy lại sổ bảo hiểm. Sau 1 năm công ty đó có trả lời phải đóng toàn bộ tiền bảo hiểm từ năm 2008 đến 8/2014 trả công ty thì mới trả sổ. Chồng em chưa có đơn xin nghỉ việc. vậy có cách nào lấy lại được sổ không?

Chi tiết >>