Tư vấn về tạm hoãn, miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ
|

Tư vấn về tạm hoãn, miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ

Em tên là L.Q.B , em đã ra trường và đã đi làm, công việc đòi hỏi phải làm tuần sáng và tuần ngày. Nhưng vài bữa nay Phường có giấy kêu lên đăng ký nghĩa vụ dân quân tự vệ, em thì đã được miễn nghĩa vụ quân sự vì gia đình ba mẹ đều trên 65 tuổi, em là con một lại là lao động chính trong gia đình. Vậy văn phòng cho em hỏi là liệu em có còn phải tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ nữa không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí