Bài viết về chủ đề "tạm hoãn thực hiện"

TẠM HOÃN THỰC HIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tạm hoãn thực hiện
Xin xác nhận đang công tác thì có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Xin xác nhận đang công tác thì có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Em đang làm giảng viên của một Trường Đại học Y Dược. 2 mắt của em bị cận 4 độ rưỡi. Vậy em có đủ điều kiện tham gia NVQS không? Nếu em xin giấy xác nhận của trường là em đang công tác thì em có được miễn NVQS hay không? Nếu em phải thi hành NVQS thì sau này em có được tiếp tục công tác tại trường nữa hay không?

Chi tiết >>

Gãy răng có được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Gãy răng có được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Luật sư tư vấn về điều kiện sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP.

Chi tiết >>