Chuyển nhượng QSD đất có cần sự đồng ý của các thành viên?
|

Chuyển nhượng QSD đất có cần sự đồng ý của các thành viên?

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp của tôi: Mảnh đất là tài sản chung của bố mẹ tôi nhưng chỉ đứng tên bố tôi(vì sau này có chuyển đổi cấp sổ đỏ mới). 10 năm sau khi mẹ tôi mất bố tôi đi bước nữa vậy mảnh đất đó là tài sản riêng trước hôn nhân của bố tôi với mẹ kế đúng không ạ?(giữa bố tôi và mẹ kế không có biên bản thỏa thuận gộp tài sản riêng vào khối tài sản chung của 2 vợ chồng)

Chi tiết
Tư vấn miễn phí