Bài viết về chủ đề "sửa đổi bổ sung di chúc"

SỬA ĐỔI BỔ SUNG DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sửa đổi bổ sung di chúc
Quy định về việc thay thế, hủy bỏ di chúc theo quy định pháp luật dân sự?

Quy định về việc thay thế, hủy bỏ di chúc theo quy định pháp luật dân sự?

Câu hỏi tư vấn: Bố tôi đã mất được 8 năm rồi, sau đó mẹ của tôi đã nhờ người viết hộ lập di chúc để lại ngôi nhà hiện mẹ tôi đang ở cho tôi vào năm 2014. Di chúc có điểm chỉ của mẹ tôi (mẹ tôi không biết viết chữ) cũng có chữ kí của tôi nữa và được UBND thị trấn nơi tôi ở xác nhận.

Chi tiết >>

Tư vấn về hưởng thừa kế theo di chúc của ông nội

Tư vấn về hưởng thừa kế theo di chúc của ông nội

Văn phòng luật cho tôi hỏi về trường hợp hường thừa kế theo di chúc của ông nội như sau: Ông nội tôi có ý định chia cho tôi 1 mảnh đất. Song họp gia đình các con của ông (gồm bố, các cô, chú của tôi) nói là: ông chỉ có trách nhiệm với các con tức bố, các cô, chú của tôi còn bố, các cô, chú có trách nhiệm với con cái.

Chi tiết >>