Bài viết về chủ đề "sửa chữa xe"

SỬA CHỮA XE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sửa chữa xe
Tư vấn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Tư vấn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Chồng và mẹ chồng tôi sang nhà bố mẹ tôi chửi bới, đập xe và ra tay đánh tôi. Khi thây tôi bị chồng đánh, em trai tôi và má tôi vô can thì chồng tôi quay sang đánh em trai tôi. Trong lúc hoảng loạn má tôi vớ lấy cây củi để đánh lại chồng và mẹ chồng tôi thì bị chồng tôi giằng lấy cây và quay lại đánh má tôi bầm chân, rồi tiếp tục dùng cây đó bổ liên tiếp xuống đầu em trai tôi.

Chi tiết >>