Sau 3 tháng không lấy bảo hiểm thất nghiệp có bị mất không?
|

Sau 3 tháng không lấy bảo hiểm thất nghiệp có bị mất không?

Thưa luật sư! nhờ tư vấn về việc quá thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà có lý do chính đáng như sau: Trước đây tôi có làm ở nhà sách và tham gia đóng bảo hiểm đủ thời gian quy định. Hiện tại tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động và đang thất nghiệp nên tôi đã làm hồ sơ khai báo thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để đăng ký thất nghiệp. Tôi được nhân bộ hồ sơ hợp đồng hưởng lương thất nghiệp.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn