Bài viết về chủ đề "sổ khám bệnh"

SỔ KHÁM BỆNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sổ khám bệnh
Quá thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Quá thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thưa luật sư! nhờ tư vấn về việc quá thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà có lý do chính đáng. Nội dung tư vấn như sau: Trước đây tôi có làm ở nhà sách và tham gia đóng bảo hiểm đủ thời gian quy định. Hiện tại tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động và đang thất nghiệp nên tôi đã làm hồ sơ khai báo thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa để đăng ký thất nghiệp. Tôi được nhân bộ hồ sơ hợp đồng hưởng lương thất nghiệp.

Chi tiết >>