Bài viết về chủ đề "sang tên xe đã qua nhiều chủ"

SANG TÊN XE ĐÃ QUA NHIỀU CHỦ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sang tên xe đã qua nhiều chủ
Tư vấn về trường hợp sang tên xe đã qua nhiều đời chủ

Tư vấn về trường hợp sang tên xe đã qua nhiều đời chủ

Tôi mới mua xe máy nhưng qua nhiều đời chủ, lúc đầu không sang tên, vẫn cầm cà vẹt xe chuyền tay. Hiện tại tôi chỉ có cà vẹt xe và giấy CMTND photo của chủ xe gốc, nhưng không biết chủ gốc hiện tại ở đâu, vậy tôi có thể tự mình đi rút hồ sơ làm lại giấy tờ sang tên được không.

Chi tiết >>