Bài viết về chủ đề "sản xuất xăng dầu"

SẢN XUẤT XĂNG DẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sản xuất xăng dầu
Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Nghị định này quy định về kinh doanh xăng dầu và điều kiện kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam; áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại; không áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu, sản xuất và pha chế các loại xăng dầu chuyên dùng

Chi tiết >>