Bài viết về chủ đề "sản xuất thuốc"

SẢN XUẤT THUỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sản xuất thuốc
Đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu?

Đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu?

Ngành nghề sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:

Chi tiết >>

Đăng ký ngành nghề sản xuất và kinh doanh thuốc?

Đăng ký ngành nghề sản xuất và kinh doanh thuốc?

Theo quy định tại Điều 11 luật Dược 2005 Cơ sở kinh doanh thuốc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải có đủ các điều kiện sau đây:

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169