Bài viết về chủ đề "sản phẩm tre"

SẢN PHẨM TRE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sản phẩm tre
Đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến gỗ, tre, nứa thế nào?

Đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến gỗ, tre, nứa thế nào?

Ngành nghề chế biến gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ , bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tiết bện được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:

Chi tiết >>