Tư vấn người lao động bị sa thải, có phải bồi thường không?
|

Tư vấn người lao động bị sa thải, có phải bồi thường không?

Luật sư tư vấn về sa thải theo quy định pháp luật về lao động. Người lao động bị kỷ luật sa thải có phải bồi thường cho công ty? Người lao động được hưởng chế độ sau khi chấm dứt hợp đồng lao động không? Để tìm hiểu về vấn đề này bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây:

Chi tiết
Luật sư tư vấn trường hợp bị công ty sa thải vô căn cứ
|

Luật sư tư vấn trường hợp bị công ty sa thải vô căn cứ

Nội dung câu hỏi: Kính gửi công ty Luật Minh Gia.Tôi làm việc cho công ty TNHH V đến nay là Hợp đồng lao động vô thời hạn. Nhưng từ ngày 02-06-2016 công ty đã tự ý tháo và di dời hết trang thiết bị làm việc của tôi, không cho tôi làm việc. Ép buộc tôi ký 03 bản cảnh cáo vô lý trong khi tôi không có lỗi. Sau đó ép tôi giảm lương 30% không có lý do. Đến ngày 08-06-2016 sa thải tôi nhưng không có quyết định hay thông báo bằng văn bản.

Chi tiết
Luật sư tư vấn pháp luật lao động
|

Luật sư tư vấn pháp luật lao động

Chính sách pháp luật lao động luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng quan tâm bởi sẽ quyết định đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Quyền lợi của người lao động được chú trọng bảo vệ, xây dựng dựa trên thực tế cuộc sống và điều kiện đáp ứng công việc của mỗi đơn vị sử dụng lao động. Tư vấn pháp luật lao động là biện pháp phổ biến pháp luật, giúp cho người lao động và người sử dụng lao động nắm rõ các quyền lợi, nghĩa vụ của mình..

Chi tiết
Hotline: 1900 6169