Bài viết về chủ đề "rút vốn góp"

RÚT VỐN GÓP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về rút vốn góp
Điều kiện rút vốn góp của công ty cổ phần?

Điều kiện rút vốn góp của công ty cổ phần?

Luật sư tư vấn về: Tôi hiện là cổ đông phổ thông của công ty Việt Ý. Công ty thành lập tháng 12.2017, hiện tại theo báo cáo chưa phát sinh hoạt động kinh doanh. Chưa có tài khoản ngân hàng và chưa góp vốn thồn qua công ty. Nhưng trên thực tế, tôi đã góp vốn 8% vào tài khoản cá nhân của giám đốc. Hiện tại đang đầu tư kinh doanh mặt hàng giầy dép được 2 tháng. Do bất đồng quan điểm, và do sự điều hành của giám đốc rất chủ quan, không có đường lối đúng nên tôi muốn rút vốn. Giám đốc trừ của tôi 20

Chi tiết >>

Tư vấn về việc rút vốn khỏi Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tư vấn về việc rút vốn khỏi Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Luật sư cho tôi hỏi: tôi có góp vốn vào cty tnhh hai thành viên trở lên , nhưng từ ngày góp vốn đến nay tôi chưa nhận được giấy chứng nhận góp vốn .Nay tôi muốn rút vốn thì phải làm sao ? (khi tôi góp vốn có phiếu thu của công ty )

Chi tiết >>