Chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm xã hội 2014.
|

Chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Kính gửi Công ty Luật TNHH Minh Gia. Kính mong các luật sư giải đáp giúp tôi trong các thắc mắc sau: Tôi bắt đầu tham gia BHXH vào ngày 01/07/2015 với mức lương để đóng là 2.400.000đ. Và dự kiến sẽ vẫn giữ nguyên mức đó trong suốt thời gian tham gia của tôi.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí