Tranh chấp ranh giới đất với nhà hàng xóm giải quyết như thế nào?
|

Tranh chấp ranh giới đất với nhà hàng xóm giải quyết như thế nào?

Trong quá trình sử dụng đất, ranh giới đất giữa các hộ gia đình, cá nhân có thể bị sai lệnh dẫn đến các tranh chấp không mong muốn, vì vậy mỗi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà gặp phải tình trạng này thì có thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết hoặc hỏi ý kiến tư vấn từ Luật sư.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí