Bài viết về chủ đề "quyết định thôi việc"

QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định thôi việc
Thời hạn ban hành quyết định thôi việc cho người lao động là bao nhiêu lâu?

Thời hạn ban hành quyết định thôi việc cho người lao động là bao nhiêu lâu?

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì người sử dụng lao động có trả quyết định thôi việc hay không? Có quy định cụ thể về thời hạn ban hành quyết định thôi việc hay trường hợp nào phải ban hành quyết định thôi việc hay không? Trường hợp người sử dụng lao động không trả quyết định thôi việc cho người lao động thì giải quyết như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Người sử dụng lao động có phải trả lương cho người lao động khi đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ?

Người sử dụng lao động có phải trả lương cho người lao động khi đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ?

Tư vấn về việc công ty không trả lương những ngày làm việc thực tế của người lao động trước ngày quyết định chấm dứt hợp đồng lao động có hiệu lực.

Chi tiết >>

Công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ như thế nào?

Công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ như thế nào?

Xin chào luật sư, Hiện tại, Công ty tôi đang làm việc gặp phải một số trường hợp liên quan đến việc chấm dứt HĐLĐ với nhân sự. Tôi hy vọng luật sư có thể tư vấn cho tôi cách giải quyết phù hợp để đảm bảo lợi ích nhất cho phía Công ty và NLĐ.

Chi tiết >>

Chế độ tai nạn lao động khi không ký hợp đồng lao động

Chế độ tai nạn lao động khi không ký hợp đồng lao động

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa luật sư.tôi là người đại diên cho 1 công ty xây dựng . Vừa qua tôi có thuê 1 người lao động tự do Thông qua 1 Người khác theo hình thức giao khoán trả tiền trực tiếp cho người lao động hoặc gián tiếp qua người này hợp đồng bằng lời nói không có văn bản. Trong quá trình làm việc xảy ra tai nạn cho người lao động. Như vậy theo luật tôi phải chi trả bao nhiêu % chi phí điều trị cho người lao động này. Xin cảm ơn luật sư

Chi tiết >>

Đơn phương chấm dứt hợp đồng có được hưởng lương không?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng có được hưởng lương không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi làm việc cho công ty từ tháng 4, đã ký hợp đồng thử việc 2 tháng. Sau thời gian thử việc chưa ký hợp đồng chính thức. Công ty trả lương chậm hơn 2 tháng (mới nhận lương tháng 7) nên tôi làm đơn xin nghỉ việc từ đầu tháng 10 nhưng công ty yêu cầu tôi phải làm đủ 45 ngày kể từ ngày nộp đơn. Tôi không chấp nhận, 1 tuần sau tôi nghỉ. Hỏi tôi có dược nhận lương 2 tháng 8 và 9 không?

Chi tiết >>

Người sử dụng có phải ra quyết định thôi việc khi NLĐ chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Người sử dụng có phải ra quyết định thôi việc khi NLĐ chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Hiện tại em đang phụ trách làm Bảo Hiểm Cho một công ty. Khi người lao động nghỉ việc không báo trước, em có hỏi một số chị đã làm công việc này trước đó. thì mấy chị có nói là trường hợp này không phải làm quyết định thôi việc đưa cho NLĐ và người lao động cũng không nhận được trợ cấp thất nghiệp.

Chi tiết >>

Tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Luật sư tư vấn về cách xác định mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Chi tiết >>

Tư vấn quyền lợi người lao động cần lưu ý khi chấm dứt hợp đồng.

Tư vấn quyền lợi người lao động cần lưu ý khi chấm dứt hợp đồng.

Luật sư tư vấn về cách thức bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hưởng quyền lợi như thế nào?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hưởng quyền lợi như thế nào?

Luật sư tư vấn về quyền và lợi ích hợp pháp được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp chấm dứt theo yêu cầu của một bên. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và quyền lợi khi chấm dứt.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và quyền lợi khi chấm dứt.

Luật sư tư vấn về các quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ và thời hạn báo trước được quy định như thế nào?

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ và thời hạn báo trước được quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và nghĩa vụ báo trước mà người lao động, người sử dụng lao động cần phải biết. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đóng bảo hiểm tự nguyện và cách tính lương hưu hàng tháng.

Đóng bảo hiểm tự nguyện và cách tính lương hưu hàng tháng.

Luật sư tư vấn về cách thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và cách tính mức lương hưu được hưởng hàng tháng khi đủ điều kiện nghỉ hưu. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thử việc và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Thử việc và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Luật sư tư vấn về chấm dứt hợp đồng thử việc và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật và đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật và đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Luật sư tư vấn về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động và các quyền lợi người lao động được hưởng khi thanh lý hợp đồng. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Cách tính và hưởng trợ cấp thôi việc trong một số trường hợp.

Cách tính và hưởng trợ cấp thôi việc trong một số trường hợp.

Luật sư tư vấn về cách xác định tiền lương tính hưởng trợ cấp thôi việc trong một số trường hợp sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Làm thế nào để hưởng quyền lợi khi đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Làm thế nào để hưởng quyền lợi khi đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Luật sư tư vấn về cách thức để người lao động hưởng quyền lợi khi họ tham gia bảo hiểm thất nghiệp sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Giải quyết tranh chấp về sổ bảo hiểm xã hội trong một số trường hợp.

Giải quyết tranh chấp về sổ bảo hiểm xã hội trong một số trường hợp.

Luật sư tư vấn về cách thức giải quyết tranh chấp về sổ bảo hiểm giữa người lao động với người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Giải quyết vấn đề đóng trùng bảo hiểm xã hội.

Giải quyết vấn đề đóng trùng bảo hiểm xã hội.

Luật sư tư vấn về cách giải quyết khi có 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên có thời gian đóng trùng bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Chế độ được hưởng khi nghỉ việc do công ty cổ phần hóa.

Chế độ được hưởng khi nghỉ việc do công ty cổ phần hóa.

Luật sư tư vấn về chế độ của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trong một số trường hợp. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Các chế độ khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Các chế độ khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Luật sư tư vấn về trợ cấp thất nghiệp và cách xác định đơn vị có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động chuyển nơi làm việc. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>