Bài viết về chủ đề "quyết định công ty hợp danh "

QUYẾT ĐỊNH CÔNG TY HỢP DANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định công ty hợp danh

 • Mẫu Quyết định của Công ty hợp danh

  Mẫu Quyết định của Công ty hợp danh.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyết định Về việc: thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh(trong trường hợp thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) của Công ty Hợp danh như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn