Bài viết về chủ đề "quyền ứng cử"

QUYỀN ỨNG CỬ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền ứng cử
Hỏi về tiêu chuẩn cần có đối với cá nhân ứng cử đại biểu quốc hội?

Hỏi về tiêu chuẩn cần có đối với cá nhân ứng cử đại biểu quốc hội?

Em chào anh chị! Phiền anh chị tư vấn giải đáp giúp em được hiểu rõ về những tiêu chuẩn cấn có đối với cá nhân, ứng cử vào đại biểu Quốc Hội. Em xin trân thành cảm ơn.Trân Trong cảm ơn!

Chi tiết >>

Tư vấn về hành vi tước quyền công dân

Tư vấn về hành vi tước quyền công dân

Cho tôi hỏi người tôi giới thiệu bầu HĐND xã ở cùng thôn với tôi có hộ khẩu và đang lao động sản xuất tại thôn tôi vậy mà không được ủy ban bầu cử xã chấp nhận ở hội nghị cử tri của thôn khi lời giới thiệu của tôi chưa chấm dứt. Vậy đây có phải là hành vi tước quyền công dân của tôi hay không và tôi có quyền tố cáo hay không và tố cáo gửi đi đâu. Đây là các tài liệu để chứng minh người tôi giới thiệu là người ở thôn tôi

Chi tiết >>

Tội xâm phạm quyền bầu cử - quyền ứng cử của công dân

Tội xâm phạm quyền bầu cử - quyền ứng cử của công dân

Xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân là hành vi lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở việc thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân

Chi tiết >>