Bài viết về chủ đề "quyền sở hữu lối đi "

QUYỀN SỞ HỮU LỐI ĐI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền sở hữu lối đi

 • Tư vấn về việc mua đất nhưng không có lối đi xử lý thế nào?

  Tư vấn về việc mua đất nhưng không có lối đi xử lý thế nào?.

  • 21/08/2018
  • Luật sư Lê Văn Chức

  Hỏi đáp về trường hợp mua đất nhưng không có lối đi, được người bán đất cho đi nhờ. Sau đó, người bán đất không cho đi nhờ nữa. Người mua đất muốn mua đất liền để làm lối đi nhưng chủ sở hữu đất liền kề không bán. Vậy người mua đất có quyền được sở hữu lối đi riêng không?

  Chi tiết