Bài viết về chủ đề "quyền sở hữu đối với bất động sản"

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền sở hữu đối với bất động sản
Xây trổ cửa sổ lấn chiếm sang nhà bên  trái phép?

Xây trổ cửa sổ lấn chiếm sang nhà bên trái phép?

Câu hỏi tư vấn: Khu nhà tôi ở là đất tập thể , giờ bán nhà cho dân theo nghị định 61. Các nhà đều có diện tích mua thêm ngoài hợp đồng , gia đình tôi cũng vậy và đang chờ sổ đỏ

Chi tiết >>