Bài viết về chủ đề "quyền nhập khẩu"

QUYỀN NHẬP KHẨU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền nhập khẩu
Điều kiện kinh doanh về phân phối đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện kinh doanh về phân phối đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đối với nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức, cá nhân nước ngoài) khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phân phối cần tuân thủ một số điều kiện sau đây:

Chi tiết >>