Tội xâm phạm chỗ ở của công dân
|

Tội xâm phạm chỗ ở của công dân

Xâm phạm chỗ ở của công dân là hành vi khám xét trái pháp luật chỗ ở, đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí