Điều tra tai nạn lao động căn cứ theo điều kiện nào?
|

Điều tra tai nạn lao động căn cứ theo điều kiện nào?

Tai nạn lao động là chế độ của bảo hiểm xã hội nhằm mục đích bù đắp một phần thu nhập của người lao động bị giảm sút do phải nghỉ việc do tai nạn lao động. Vậy những trường hợp nào được xác định là tai nạn lao động, quá trình điều tra tai nạn cũng như giải quyết chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động được quy định như thế nào?

Chi tiết
Liên hệ tư vấn