Bài viết về chủ đề "quy định về tội rửa tiền "

QUY ĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về tội rửa tiền

 • Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13

  Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

  Chi tiết
 • Quy định về tội rửa tiền

  Quy định về tội rửa tiền.

  • 03/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định tại Bộ luật hình sự thì Tội rửa tiền được quy định về hành vi phạm tội, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến tội rửa tiền và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×