Bài viết về chủ đề "quy định về tổ chức tín dụng"

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về tổ chức tín dụng
Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12

Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12

Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 - Quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài... như sau:

Chi tiết >>